Úvod » Program

Rozvrh pravidelných aktivít Dupajdy

V prípade nečakaných zmien nájdete oznam v úvode stránky alebo na facebooku.


POPLATOK ZA VSTUP DO HERNE 1,50 € jednorazový za rodinu

POPLATOK ZA OPATROVANIE 1,50 € /1 hodinu/1 dieťa

STRAVA zabezpečí rodič, v MC je možnosť ohrevu stravy

POTREBY kópia preukazu poistenca, prezuvky, náhradné oblečenie

NAHLÁSENIE nahlasuje sa min. 1 deň vopred na tel. číslo 0907 327 140