Úvod » Angličtina » Materiály ku kurzom » 4. lekcia jeseň 2015

Dressing up

(14,7 MB, pdf)

Pesnička Dancing socks

odkaz na stiahnutie

Videá a pesničky ku tejto téme spolu s pracovnými listami vyberte podľa schopností vašich detí alebo podľa ich vlastného výberu. Nezabudnite si s deťmi prejsť aj interaktívne hry a ostatné cvičenia pre Unit 4.