Úvod >> Kurz efektívneho rodičovstva

Kurz efektívneho rodičovstva

Prečo je dôležité o rodičovstve vedieť viac?

Už ste unavení neustálymi hádkami s deťmi? Nezaberá dobré slovo ani vyhrážky? Často riešite súrodenecké konflikty? Túžite to zmeniť? Samozrejme neexistuje nejaký zázračný recept s okamžitým účinkom. Sú však spôsoby výchovy, ktoré môžu napomôcť k lepším vzťahom, k priateľskej atmosfére a k efektívnemu spôsobu riešenia problémov.

Objavte štyri ciele nevhodného správania sa detí, význam prirodzených a logických dôsledkov namiesto klasických trestov, naučte sa princípy výchovy ktoré napomôžu súrodeneckej láske a porozumeniu, dajte deťom potrebné hranice a budujte u dieťaťa sebaúctu . Vytvorte z vášho domova miesto inšpirácie, pre to ako vyjadriť svoje potreby a emócie, ako efektívne riešiť konfliktné situácie, a ako niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

V školách sme sa naučili mnoho dôležitých informácií potrebných pre život. Ale o výchove vlastného dieťaťa sme sa dozvedeli len veľmi málo. Ak sa chcete obohatiť o nové skúsenosti, kurz rodičovstva je k tomu vhodnou pomôckou.

Čo je kurz rodičovstva?

Kurz rodičovstva je zážitkovo vedený program vhodný pre rodičov detí rôzneho veku, ktorí chcú o výchove vedieť viac. Je zameraný na rozvoj rodičovských zručností a je nápomocný rodičom, ktorí sa cítia byť bezradní v problémových situáciách s dieťaťom. Prezentuje výchovný štýl postavený na individuálnej psychológii, ktorá kladie dôraz na rovnosť ľudí, budovanie vzťahu rodič- dieťa a podporuje silné stránky dieťaťa. Prezentované poznatky vychádzajú z novodobých výskumov v oblasti výchovy a od samého začiatku sú úzko prepojené s praxou, takže rodičia si ich môžu ihneď vyskúšať vo výchove svojich detí.

Kurz pozostáva z deviatich dvojhodinových stretnutí v 10-12 členných skupinách, kde sa rodičia aktívne podieľajú na programe, dostávajú materiály a námety na domáce precvičovanie. Alebo víkendového intenzívneho stretnutia. (piatok: od17,00- 20,00, sobota: od9,00- 17,00, nedeľa: od 8,00- 11,00)

Je akreditovaný ministerstvom školstva a v rôznych podobách ho už absolvovalo tisíce rodičov. Priestor pre teoretické vedomosti tu nie je obsiahly. Uprednostňujú sa zážitkové aktivity, workshopy, diskusia a zdieľanie skúseností, či problémov. Povedie ho certifikovaná lektorka.

Nezanedbateľnou úlohou skupiny je načerpanie nových síl, nadšenia a energie na plnenie jednej z najnáročnejších úloh, byť dobrými rodičmi svojím deťom.

Kontakt: 0908 488 126, Mgr. Martina Nákačková, martina.nakackova@gmail.com

"Dieťa potrebuje povzbudzovanie ako rastlina vodu." Rudolf Dreikurs


Výroky rodičov, ktorý navštívili kurz

"Má to zmysel a super myšlienku! Deti predsa stoja za to, aby sme s nimi vedeli vychádzať. Veď sú naše a jedinečné." mamička Evka

"Ak chce niekto pochopiť svoje dieťa, KER je prvý krok." mamička Zuzka

"Kurz mi pomohol objaviť nové praktiky vo výchove. Vo veľa veciach som sa našla, vypočula som si príbehy a starosti rodičov, a zároveň oni vypočuli mňa." mamička Lývia

"Bola to pre mňa komplexná zmena pohľadu na úlohu rodiča. Zmena v postojoch (resp. toho času aspoň naštartovanie zmeny) pri riešení každodenných vecí (najmä konfliktných situácii)." mamička Janka

"Kurz rodičovstva ma prinútil zamyslieť sa nad konaním nás - rodičov. Dovolil mi viac spoznať samú seba, lepšie pochopiť správanie mojich detí a vo veľa veciach mi otvoril oči. Sama som prekvapená, koľko problémov sa dá odstrániť obyčajným počúvaním, jednoduchými metódami, ktoré kurz ponúka." mamička Evka

"Kurz je určite dobrá voľba pre tých, ktorí potrebujú radu, podporu a veľa sa naučiť. Človek sa odreaguje a môže poradiť prípadne pomôcť druhým. Je dobré vedieť že v tom nie je sám." mamička Valika

"Zaujalo ma niekoľko myšlienok, napríklad o komunikácii. Ako hovoriť s dieťaťom a nie na dieťa. A veľmi sa nám pozdáva spôsob dať dieťaťu vybrať si z pár možností, a tým pádom je to aj jeho rozhodnutie, za ktorým si skôr bude stáť." ocko Ondrej

"Kurz má vplyv na zlepšenie vzťahu s dieťaťom. V životných situáciách, keď váhate ako reagovať, a ako vyriešiť určitú situáciu, vám myšlienky a rady z kurzu veľmi pomôžu." mamička Zuzka