Úvod >> Montessori aktivity - Učenie pre život

Učenie pre život. Aby sny neostali snami.

Montessori aktivity

Milé mamičky,
v spolupráci s poisťovňou Generali a Úniou materských centier spúšťame bezplatný program pre rodiny, ktoré si nemôžu kúpiť, zaplatiť aktivity pre deti, alebo majú problémy - zdravotné, sociálne, rodičia nemajú prácu, majú iné ťažkosti a tiež pre rodiny s viacerými deťmi. Naša piatková hernička bude aj s doplneným programom otvorená práve pre Vás. Program trvá 5 mesiacov. Vždy si pre Vás pripravíme niečo z montessori pedagogiky, porozprávame sa o dôležitých obdobiach dieťaťa, občas si pozveme hosťa, ktorý sa venuje deťom. Urobíme si spolu desiatu a vypijeme čaj, či kávu. Môžete kontaktovať: Janka Tuhá 0903 227 024.
Generali úzko spolupracuje s nadáciou The Human safety net THSN (Záchranná sieť pre ľudí). Ak by ste chceli vedieť viac o programoch, ktoré bežia v rámci THSN v zahraničí, kliknite sem, kde nájdete aktuálne základné informácie.

"Pomôž mi, aby som to zvládol sám."


V pripravenom prostredí sa nekladú dieťaťu prekážky v jeho prirodzenom vývoji. Rešpektujeme jedinečnosť každého dieťaťa a rozvíjame jeho nesmierny, vrodený, tvorivý potenciál. Dieťa si spontánne vyberá aktivitu, ktorá sa predvedie a určia sa pravidlá, ale viac sa do hry dieťaťa nezasahuje len pozoruje, čo má za následok prehĺbenie pozornosti a sústredenosti. Dôsledkom toho vzniká u dieťaťa spokojnosť so sebou samým, sebaovládanie, poriadkumilovnosť, ohľaduplnosť... Kto sa cíti dobre nemá dôvod správať sa zle.

Rodičia sa na aktivitách naučia pochopiť a rešpektovať prirodzené potreby svojho dieťaťa. Pozorovať, podporovať a rozvíjať jeho záujmy. Porozumieť emóciám dieťaťa a prijať ich. Určiť správne hranice...

Z pozorovania M. Montessori malé deti javia prirodzený záujem o tieto oblasti, ktoré rozvíjame. Praktický život: starostlivosť o seba a okolie. Umývanie, čistenie, upratovanie, pranie, stolovanie, prenášanie, presýpanie, prelievanie... Dieťa sa to chce naučiť v tomto období a javí o tieto činnosti prirodzený záujem. Keď prejde toto senzittívne obdobie, dieťa zlenivie a už sa mu v staršom veku nechce. Zmysly: zmyslové vnemy a zážitky cez hmat, svalovú pamäť, zrak, sluch, chuť, čuch, kožu, celé telo. Matematika, Geometria, Zlomky, Geografia, Botanika, Zológia, Kozmológia, Jazyk, Hudba... Montessori pedagogika má vypracované v každej oblasti jedinečné zážitkové pomôcky. Podľa motta: Od konkrétneho (uchopiteľného) k abstraktnému (nakreslenému) predmetu, zážitku. Dieťa sa s danou pomôckou vyhrá a cez svalovú pamäť, hmat, zrak, sluch...si prenáša do mozgu konkrétnu predstavu. Týmto spôsobom si všetky informácie ľahko zapamätá. Preto v montessori školách nemajú domáce úlohy.

Ľubica Personová
"Venujem sa tomuto vzdelávaniu 6 rokov. Som absolventkou certifikovaných montessori kurzov vo všetkých oblastiach. Vediem aktivity pre rodičov s deťmi, spolupracujem so škôlkou a školou." Aktuálne montessori dianie, fotky a videá nájdete na facebooku.

PRAVIDLÁ V MONTESSORI HERNI

Pre novoprichádzajúcich rodičov s deťmi a ostatných si zopakujeme pravidlá v našej herni,ktoré sa snažíme dodržiavať:

 • Odložte svoje mobilné telefóny a venujte pozornosť vašim deťom.
 • S dieťaťom zaobchádzame s úctou ako so seberovným.
 • Nehovoríme nikdy o deťoch pred deťmi zle.
 • Komunikujeme s deťmi na ich úrovni z očí do očí.
 • Navzájom sa rešpektueme.
 • Udávame pravidlá a určujeme hranice.
 • Stíšime sa, rešpektujeme, že dieťa potrebuje pre svoju prácu pokoj.
 • Dieťa si slobodne vyberá s čím sa chce hrať a tiež aj to či sa bude hrať samé, alebo s niekým. Rešpektuje sa to.
 • Po ukážke ako sa s pomôckou hrá, dieťa nevedieme a do jeho hry nezasahujeme a neupozorňujeme ho na chybu. Materiál na rozvoj zmyslov je navrhnutý tak, že dieťa si samé dokáže skontrolovať správnosť a prísť na chybu. Rozvíja sa pritom jeho tvorivosť, samostatnosť, dieťa sa upokojuje, prehlbuje sa jeho sústredenosť..., tvorí sa endorfín šťastia. Zasahujeme len v prípade ak dieťa ničí pomôcku, ohrozuje seba alebo ostatných.
 • Dieťa pri hre pozorujeme a pomáhame mu len keď nás o to požiada. Heslo M.M.: Pomôž mi aby som to zvládol sám.
 • V herni je z každej pomôcky po jednom kuse. Ďalšie dieťa, ktoré sa chce hrať s tou istou pomôckou si musí počkať, kým sa druhý dohrá a vráti pomôcku na svoje miesto. Učí sa tým trpezlivosti, vážiť si prácu toho druhého...
 • Pri hre používame koberček. Je to pracovná plocha dieťaťa a znamená: Tu sa hrám ja. Po koberčekoch sa nestúpa ale chodí sa ohľaduplne okolo nich. Dieťa sa učí pracovať na líniách koberčeka. Neskôr sa táto pracovná plocha zmenší v škole na zošit.
 • S pomôckami sa zaobchádza šetrne učíme sa vážiť si to čo máme a sme za to vďační.
 • Po použití sa vráti pomôcka na pôvodné miesto v takom stave ako bola. Čiže ak pracujeme v kuchynke a šľaháme penu, po skončení treba všetko umyť a vrátiť na miesto...
 • Do zmyslových nádob vchádzame vyzutí. Nesmie sa odtiaľ nič zámerne vyhadzovať. Ak sa pri hre niečo odtiaľ vysype, ukážeme dieťaťu ako to po skončení hry pozametať. Dieťa treba hneď upozorniť, že čo je v zmyslových nádobách sa nepapá je to surové. Ak máme viacej zmyslových nádob s iným materiálom vedľa seba, nesmie sa miešať dokopy.
 • Pri hre s vodou používame zásterky. Chránime si tým naše oblečenie. Máme aj zásterku pre dospelého. Tým, že si ju založíme, ideme dieťaťu príkladom. Pravidlá platia rovnako aj pre nás. Ak určíme pravidlo musíme ho dodržiavať aj my. Inak ho deti nebudú rešpektovať.
 • Po hre s vodou v kuchynskej časti utrieme pracovnú plochu a dlážku do sucha. Ak sa nám počas mletia, presýpania v kuchynskej časti niečo vysypalo na zem pozametáme.
 • To isté platí aj pre svačinku. Učíme sa stolovať. Jeme len pri stole. Po spoločnom jedle si každý umyje a utrie po sebe riad a odloží ho na pôvodné miesto. Učí to deti vykonávať pravidelné denne povinnosti, vedieť sa o seba postarať a upratať po sebe. Patrí to tiež k starostlivosti o svoje okolie.
 • Ľubica

  Zaujímavé odkazy

  Metodický deň pre učiteľky MŠ
  Rozhovor o montessori výchove- záznam z relácie
  Článok uverejnený Nižnianskych ozvenách v novembri 2013- Návšteva v montessori ZŠ na Lamači
  3 kroky, jak uspávat dítě bez stresu a nestrávit tím celý večer
  Otec uspí dítě jednoduchou metodou za pouhých 40 sekund