Úvod » Angličtina » Materiály ku kurzom » 5. lekcia jeseň 2015

Birthday party

(14,7 MB, pdf)

Videá a pesničky ku tejto téme spolu s pracovnými listami vyberte podľa schopností vašich detí alebo podľa ich vlastného výberu. Nezabudnite si s deťmi prejsť aj interaktívne hry, slovník, pesničky a príbeh pre Unit 5. Opakujte si spoločne slovíčka.