Úvod >> Galéria >> Metodický deň pre učiteľky MŠ

Metodický deň pre učiteľky MŠ 17.2.2014

Metodický deň pre učiteľky MŠ, v Nižnej. V pondelok 17.02.2014 sa zástupkyne materských škôl v okrese Tvrdošín stretli, aby sa oboznámili s novými Alternatívnymi hrami. Takto sme nazvali zmyslové hry detí a činnosti každodenného života, ktoré sme si aktualizovali na podmienky nášho predškolského zariadenia. Talianska detská lekárka a pedagogička Mária Montessoriová dala základy pre zážitkové poznávanie a získavanie zručností detí predškolského veku. Veľmi nás nadchla svojimi metódami, keďže sme videli radosť s akou sa deti hrajú a zároveň aj učia na Montessori hrách. Organizuje ich pani Ľ. Personová v materskom centre Dupajda. Chceli sme sa podeliť s nápadmi, hrami a zaujímavými aktivitami pre deti, ktoré by mohli využiť aj učiteľky iných materských škôl v našom okrese pri výchovno-vzdelávacej práci s deťmi. Záujem prítomných bol aktívny. Po krátkej prednáške pani učiteľky Daniely Novákovej a Ľubici Personovej mali možnosť pozorovať hru a aktivity detí. Potom si pani učiteľky vyskúšali konkrétne činnosti, ktoré zaujali deti. Potešila nás účasť na tomto metodickom dni pána riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr. Ľ. Ivana a metodičky školského úradu v Tvrdošíne pani PaedDr. I. Šurinovej. Hostia z akcie odchádzali spokojní s mnohými nápadmi, elánom do ďalšej práce v Materskej škole, kde snáď využijú získané informácie a tak potešia svoje deti zážitkovým poznávaním.

...