Úvod >> Rozprávka bez konca

MATERSKÉ CENTRUM DUPAJDA – ROZPRÁVKA BEZ KONCA

Kde bolo, tam bolo, bolo raz miesto, kde sa ani piesok nelial, ani voda nesypala, kde sa rodiny s deťmi cítili dobre a snažili sa prijať medzi seba všetkých. Materské centrum sa každým rokom stáva viac čarovným rozprávkovým miestom, hlavne tým, ako odstraňuje množstvo nezmyselných a neviditeľných bariér. Tento rok pribudli medzi jeho aktivity divadielka pre najmenších: O troch prasiatkach a O medovníkovom domčeku. Okrem toho každým rokom zázračne pribúda ochotných ľudí, ktorí sa zapájajú do chodu materského centra a podporujú jeho myšlienky. Ďakujeme každému, vďaka komu sa nám darí pokračovať v písaní rozprávkového príbehu materského centra v našej obci. Všetkým vílam, ktoré robia svoju prácu dobrovoľne, mnohokrát v noci, na úkor vlastného voľného času. Všetkým zázračným bytostiam, ktoré pomáhajú pri veľkých akciách vytvoriť tú správnu atmosféru. Keďže tento príbeh funguje v reálnom svete, ďakujeme aj za finančnú podporu: hlavne obci Nižná, všetkým darcom 2% z daní. Mnohé vzdelávanie a kurzy, ktoré sme mohli v tomto roku absolvovať, boli uskutočnené v rámci projektu „ Krok k samostatnosti“. Je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Do nového roka plánujeme pokračovať a udržať minuloročné aktivity a kurzy: montessori aktivity, baby salsu, hopsasa-tralala, english picnic party, prípravu na materstvo. Okrem toho sa budeme snažiť pripraviť čo najlepšie akcie: karneval, Míľa pre mamu, letný výlet do ZOO, burzy, Medzinárodný /týž/deň materských centier s bohatým programom a ďalšie, ktoré si vyžiadajú naši malí trpaslíci a konkrétne situácie.

Nezazvonil zvonec a rozprávky zatiaľ vôbec nie je koniec. Tešíme sa na Vás v ďalšom roku, na množstvo krásnych zážitkov a priateľstiev.

Maminy z Dupajdy

DSC_0311m DSC_0281m DSC_0293m flickr lightbox galleryby VisualLightBox.com v6.1