Úvod » Projekty » Učenie pre život

Učenie pre život

Milé mamičky,
aj tento rok otvárame program Učenie pre život, je prioritne určený pre rodiny, ktoré si mnohé bežné veci nemôžu dovoliť. Aktivity máme podporené nadáciou poisťovne Generali. Úspešne sme odštartovali minulý rok. Súčasťou programu sú herničky, krátka prednáška, tvorivá dielnička, či spoločná desiata. Minulý rok sa mohli tri rodiny zúčastniť letného tábora v Kľačne. Mnohé máte rôzne ťažkosti, snažíme sa pomáhať ako vieme a vládzeme. Program Učenie pre život je jednou z takýchto pomocí.

Tešíme sa na Vás!

Pripájam ilustračné fotky detí a ich rodičov z MC. Pre deti v programe budú pripravené podobné aktivity.

Do nášho projektu patria:

  • 1. rodiny, ktoré majú príjem nižší ako 200,- eur na každého dospelého a 120,- eur na každé dieťa v domácnosti;
  • 2. rodiny, ktoré majú zdravotne znevýhodnené dieťa alebo rodiny, kde je naopak chorý / znevýhodnený rodič;
  • 3. mamy - samoživiteľky s deťmi
  • 4. mamy s deťmi, ktoré boli / sú obeťami domáceho násilia
  • 5. ženy a deti z vylúčených lokalít (osada, mestské ghetto a pod.)
  • 6. iní ľudia so znevýhodnením - napr. ľudia, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci,
  • 7. starí rodičia, ktorí sa s minimálnou podporou starajú o svoje vnúčatá, namiesto rodičov a pod.

19 22 23 25 1 3 4 5 6 8 9 10 12 13 lightbox youtube galleryby VisualLightBox.com v6.1