Úvod >> Zriaďovateľ >> Uznesenie

p>

Uznesenie občianskeho združenia ZOEE.

/vypísané zo Zápisnice z Valného Zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 19.8.2005 v Nižnej./
Aktualizácia: 10.12.2005.

Na základe hlasovania členiek materského centra DUPAJDA / vytvoreného občianskym združením ZOEE/ sú vymenované nasledujúce funkcie zastrešujúce jeho činnosť:

PREDSEDA /Štatutár OZ ZOEE a MC Dupajda/:

Eva Rakovanová
Adresa: Vansovej 754, Nižná, 027 43
Rodné číslo: 816024/7722.

PRVÝ PODPREDSEDA /Zástupca štatutára OZ ZOEE a MC Dupajda/:

Oľga Hučalová
Adresa: Vansovej 750, Nižná, 027 43
R.č.: 795716/7680.

DRUHÝ PODPREDSEDA:

Zuzana Nákačková
Šoltésovej 647, Nižná, 027 43
R.č.: 826224/7697.

ÚČTOVNÍČKA MC Dupajda:

Eva Stacherová
Ul. na Ostrvke 737, Nižná 027 43
R. č.: 835209/7699.

V Nižnej dňa 10.12.2005

Eva Rakovanová