Úvod >> Čarovanie v kuchyni

Čarovanie v kuchyni

Vďaka Grantovému programu Dôvera bude MC Dupajda v Nižnej realizovať projekt pod názvom “Čarovanie v kuchyni”. Cieľom projektu je postupne, pozitívne meniť stravovacie návyky v našich rodinách. Posledné roky pozorujeme, že nám stúpa počet mamičiek, ktoré svojim detičkám prinášajú do centra na občerstvenie rôzne “dobrotky”, ktoré nie sú ani zdravé ani dostatočne výživné a detičkám tak nedodajú dostatok energie na ich dokonale aktívny život. Rozhodli sme sa preto organizovať kurzy, kde sa mamičky, ale aj ich staršie ratolesti naučia pripravovať zdravé, chutné a výživné jedlá. Atraktívne ich dekorovať a zlepšovať kultúru stolovania. Prostredníctvom spoločných aktivít ich budeme povzbudzovať k používaniu byliniek, lokálnych potravín a hlavne k zvyšovaniu konzumácie ovocia a zeleniny v našich rodinách. Do programu zapájame aj dospievajúce deti, ktoré sa naučia pripraviť chutné ovocné a zeleninové šaláty, pripraviť narodeninové prekvapenie pre svoju mamu, uvariť niečo zdravé pre svojich kamarátov alebo prestrieť sviatočný stôl. Týmto v nich chceme budovať lásku k vareniu, naučiť ich vážiť si jedlo, mať k nemu úctu a ukázať ako jesť zdravo a zároveň chutne. Vďaka podpore prerobíme kuchynskú linku, zakúpime sporák a riad. Tak, aby sme všetky teoretické vedomosti ihneď prevarili do ozajstnej reality. Veríme, že účastníci si odnesú veľa podnetných informácií, dobrých receptov ale aj kamarátskych vťahov. Vďaka novému vybavieniu máme možnosť v projekte ďalej pokračovať, organizovať prednášky s odborníkmi o zdravej výžive, prakticky si skúšať prvé príkrmy, či sa zlepšovať vo varení a pečení... Veríme, že sa stôl opäť stane centrom našich domácností, kde členovia rodiny prichádzajú po namáhavom dni, aby sa stretli, zahnali hlad, porozprávali sa a cítili vzájomnú blízkosť a záujem.